אזרחות של ערכות סנט ונביס

אזרחות של ערכות סנט ונביס

דרישות

כדי להיות זכאי לאזרחות במסגרת אופציית הנדל"ן, הממשלה מחייבת את הפונים להשקיע בנדל"ן ייעודי ומאושר רשמית בשווי של לפחות 400,000 דולר ארה"ב בתוספת תשלום אגרות ממשלתיות ושכר טרחה ומיסים אחרים. מאחר והליך הבקשה תחת אפשרות זו כרוך ברכישת נדל"ן, הדבר יכול להאריך את זמן העיבוד תלוי בנכס שנבחר. ניתן למכור מחדש נדל"ן 5 שנים לאחר הרכישה וייתכן שלא יהא זכאי את הקונה הבא לאזרחות. רשימה של פיתוחים מאושרים בתחום הנדל"ן מתפרסמת תחת אישור נדל"ן

רכישת אזרחות במסגרת אופציית SIDF מחייבת תרומה לקרן גיוון תעשיית הסוכר.